Beste wijkbewoners, vrijwilligers en netwerkpartners, van harte welkom bij de eerste nieuwsbrief van 2022 onder de vlag
van Wijkz (nieuwe naam, nieuw logo en nieuwe kleuren).

De afgelopen twee jaar zijn onstuimig geweest, velen van jullie hebben te maken gekregen met Corona, de maatregelen of de gevolgen ervan. Veel mocht niet en de onderlinge afstand was op
sommige momenten bijna ondragelijk groot.