(BC Kwadrant 2)

Deze Buurtcommissies is sinds eind 2011 actief. De Buurtcommissie is voor alle buurtspecifieke zaken welke buiten de invloed liggen van bewonerscommissies (welke voor een enkel complex zijn) of VVE’s.

De Buurtcommissie richt zich op het stuk Morgenstond tussen Hengelolaan en Leyweg, Meppelweg en Loevesteinlaan. Eens in de drie maanden komen de leden bij elkaar en bespreken buurtverbeteringen en behandelen eventuele klachten. Thema’s die bij buurtoverleg Kwadrant 2 spelen zijn:

- Parkeerdruk
- Inplaatsingsproblemen
- Hondenpoepoverlast
- (verkeers)Veiligheid
- Woonoverlast

De Buurtcommissie gaat in overleg met de wijkagent, medewerkers van woningcorporaties en bedrijven uit de wijk over diverse onderwerpen. Middels een miniwijkschouw zoomt de groep in op specifieke zaken in de buurt.