Vanuit het Wijkplatform is een aantal werkgroepen actief in heel Morgenstond. Zij zijn bezig met activiteiten die de gehele wijk betrekken. De werkgroepen bepalen zelf aan welke acties ze willen werken.