Het Wijkplatform Morgenstond is een bewonersorganisatie van en voor bewoners die zich inzet voor het “Algemeen wijkbelang”. Het Wijkplatform Morgenstond organiseert activiteiten die de relatie tussen de wijkbewoners onderling en hun leef- en woonklimaat stimuleert.

Om zo goed mogelijk de wijkbewoners van Morgenstond te vertegenwoordigen zijn meerdere werkgroepen actief. Iedere werkgroep gaat aan de slag in de wijk vanuit zijn eigen invalshoek en probeert invloed uit te oefenen om een zo goed mogelijk resultaat voor de wijkbewoners te krijgen.

Het Wijkplatform Morgenstond wordt financieel ondersteund door de gemeente Den Haag. In de gezamenlijke vergadering van alle werkgroepen, buurtcommissies en wijkbewoners van Morgenstond wordt het beleid van het wijkplatform vastgesteld.

Bezoek onze Facebook pagina voor actuele informatie of de Facebookpagina ‘De Escamper’

AED in het Zuiderpark

Er is nu na de eerste AED op de kinderboerderij de Herweijerhoeve, nu een tweede beschikbaar in het Zuiderpark. Deze is door de inspanningen van Stoomgroep West Zuiderpark gerealiseerd. De ...
Verder Lezen

Handhaving weesfietsen

Onlangs heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om in heel Den Haag de 28 dagen weesfietsenregeling in te voeren. Dat betekent dat overal in de stad fietsen maximaal ...
Verder Lezen

Impressie nieuwjaarsreceptie

Impressie nieuwjaarsreceptie Wijkplatform Morgenstond en Ontmoetingscentrum Morgenstond. Een impressie van een gezellige geslaagde nieuwjaarsreceptie, georganiseerd door het Ontmoetingscentrum Morgenstond en het Wijkplatform Morgenstond ...
Verder Lezen