Werkgroep de Binnentuin is een actieve bewonersgroep aan de Steenwijklaan. Deze werkgroep heeft zich in 2007 aangesloten bij het wijkplatform en wil ook in 2012 een aantal activiteiten organiseren voor kinderen en volwassenen in hun complex om de onderlinge band te verstevigen.
De werkgroep denkt aan activiteiten rondom de feestdagen, een buurtfeest, het Halloweenfeest en wil meedoen met de landelijke straatspeeldag en de campagne van het Klimaatstraatfeest. Daarnaast heeft de werkgroep het voornemen om activiteiten te organiseren voor jong en oud in de zomervakantie.

De vrijwilligers van de werkgroep de Binnentuin houden een weblog bij, zo blijft iedereen op de hoogte van alle activiteiten.

Kijk voor meer informatie op het weblog:

http://debinnentuin.web-log.nl/