De Werkgroep Verkeer, Veiligheid & Leefbaarheid maakt zich zorgen over de plekken in de wijk waar de straatverlichting al geruime tijd defect is. Zij is er zich terdege van bewust dat dit niet is te wijten aan het niet tijdig vervangen van de verlichting. De oorzaak ligt (letterlijk) dieper.
De bekabeling in de grond is sterk verouderd en hard aan vervanging toe. Een kostbare, tijdrovende zaak om dit in orde te maken. Toch hoopt de werkgroep dat hieraan door de gemeente de nodige prioriteit wordt gegeven.

Donkere straten geven velen terecht een gevoel van onveiligheid