Heeft u vragen over wonen in Morgenstond? Neem contact op met de werkgroep Wonen via het Wijkplatform Morgenstond. Zij kunnen u verder helpen.