(BC Kwadrant 4)

Deze Buurtcommissie is sinds medio 2011 actief. De Buurtcommissie richt zich op het stuk Morgenstond tussen Hengelolaan en Melis Stokelaan, Loevesteinlaan en de Leyweg.

Eens in de drie maanden komen de leden bij elkaar en bespreken buurtverbeteringen en behandelen eventuele klachten. Thema’s die bij Buurtcommissie Kwadrant 4 spelen zijn:

- (Verkeers)Veiligheid
- Zwerfvuil
- Illegale bewoning
- Criminaliteit
- Verlichtingsproblematiek
- Sluiting panden gemeente

Een mini-wijkschouw is een van de acties geweest van Buurtcommissie Kwadrant 4. Belijning op straat met een invalidepictogram op de hoek Maartensdijklaan/Fluitenbergstraat is een resultaat wat de leden voor elkaar hebben gekregen.