(BC Kwadrant 6)

De Buurtcommisie is sinds eind 2011 actief. De Buurtcommisie is voor alle buurtspecifieke zaken welke buiten de invloed liggen van bewonerscommissies (welke voor een enkel complex zijn) of VVE’s.

De Buurtcommisie richt zich op het stuk Morgenstond tussen Melis Stokelaan, Erasmusweg, Leyweg, en Loevesteinlaan. Eens in de drie maanden komen de leden bij elkaar en bespreken buurtverbeteringen en behandelen eventuele klachten. Thema’s die bij de Buurtcommisie  spelen zijn:

- Parkeerdruk
- (verkeers)Veiligheid
- Ondergrondse afvalcontainers en zwerfvuil

De Buurtcommisie gaat in overleg met de wijkagent, medewerkers van woningcorporaties en scholen uit de wijk over diverse onderwerpen. Middels een miniwijkschouw zoomt de groep in op specifieke zaken in de buurt.