De werkgroep Parkeren verdiept zich in het gemeentelijk parkeerbeleid. Speerpunt van de werkgroep is het inventariseren van parkeerproblemen in Morgenstond. Met de bundeling van klachten over parkeren in de wijk kan de werkgroep Parkeren naar de gemeente om te praten over oplossingen.

Heeft u problemen met parkeren in Morgenstond? Laat het de werkgroep Parkeren weten. Mail naar info@wijkplatformmorgenstond.nl