Voor wie?

De wijkbus is er voor iedereen – oud(er) en jong – die om wat voor reden dan ook niet op de gebruikelijke manier van het openbaar vervoer gebruik kan maken; b.v. omdat de afstand tot de eerstvolgende halte te ver is, of de halte te ver van de plaats van bestemming ligt. Of er is helemaal geen verbinding. Electrische en niet opvouwbare rolstoelen en scootmobielen kunnen we echter niet vervoeren, daar zijn de bussen niet voor ingericht; rollators daarentegen wel.

Rijtijden
De rode bussen van de Stichting Wijkbus Moerwijk/Morgenstond brengen u waarheen u maar wilt binnen de genoemd wijken, van supermarkt tot tandarts of van vriend(in) naar het Stadsdeelkantoor; maar ook naar het HAGA Ziekenhuis aan de Leyweg. Soms rijden zij ook een stukje in een aangrenzende wijk; bijvoorbeeld als u naar het Winkelcentrum In de Boogaard wilt of naar het zwembad in het WZC Steenvoorde. Maar bij voorkeur brengen wij u naar een adres binnen ons eigen werkgebied.

De bussen rijden het gehele jaar door van maandag tot en met vrijdag van ’s-morgens 09:00 uur tot ’s-middags 16:30 uur. Hierna worden alleen nog de afgesproken ritten afgehandeld. Wij doen ons uiterste best om op de afgesproken tijd bij u voor de deur te staan, maar houdt u er rekening mee dat het ook een kwartier eerder of een kwartier later zou kunnen zijn. Zorg er dus voor dat u klaar staat als de bus er aan komt; dat is niet alleen voor u prettig, maar ook voor ons en zeker voor uw medepassagiers.

Zoals gezegd, u kunt dus overal naar toe: dokter, tandarts, de bingo, fysiotherapeut, winkels, familie enzovoorts. U wordt thuis opgehaald en natuurlijk ook weer teruggebracht, mits binnen de aangegeven tijden. U hoeft dus niet langer thuis te zitten, het maakt u weer zelfstandig!!
Houdt u wel zoveel mogelijk rekening met het feit dat ritten van niet-medische aard bij voorkeur niet geboekt kunnen worden vóór 10:00 uur; omdat we ons dan aan een strak rijschema moeten houden. Bovendien hebben ritten van medische aard, waarbij de passagier een afspraak heeft bij een zorgverlener en dus op tijd dient te zijn, altijd voorrang.

Kosten
Uiteraard worden wij – net als de andere wijkbusorganisaties – door de Gemeente Den Haag gesubsidieerd, maar dat dekt niet alle kosten die wij voor de exploitatie van onze bussen moeten maken. Daarom vragen wij een bijdrage (donatie) per enkele reis van € 1,10 en voor heen en terug € 2,20. Voor ritten buiten onze wijk (behalve het Haga Ziekenhuis) is dat resp. € 1,65 en € 3,30. U bent dus voor een bedrag van twee keer een enkele reis uit en weer thuis. Maar stapt u onderweg uit om b.v. boodschappen te doen, om een uur later weer te worden opgehaald, dan dient u opnieuw het daarvoor geldende donatiebedrag te voldoen.
Bent u in de gelegenheid de Wijkbus een extra bedrag te doneren (fiscaal aftrekbaar), dan kunt u dat doen door overschrijving op bankrekeningnummer NL46INGB 0001928134 van de Stichting Wijkbus Moerwijk / Morgenstond te Den Haag, onder vermelding van “donatie”.

Bestellen
Om te reserveren neemt u contact op met ons Meldpunt – telefoon 070 388 52 99 – van maandag tot en met vrijdag van 13:00 tot 15:00 uur. U maakt uw wensen kenbaar – dag en tijd – uiterlijk één werkdag van te voren (voor de maandag dus op vrijdag). Geeft u duidelijk op of u een rollator of opvouwbare rolstoel meeneemt, Electrische en niet opvouwbare rolstoelen en scootmobielen kunnen wij niet vervoeren.
Het bespreken van ritten rechtstreeks bij de chauffeurs is niet toegestaan.

Contact
Wij zijn te bereiken op de volgende manieren:

Schriftelijk: Stichting Wijkbus Moerwijk/Morgenstond, Aagje Dekenlaan 51, 2533 SG Den Haag.
Per telefoon: bij het Meldpunt: 070 388 52 99 (alle werkdagen van 13:00 tot 15:00 uur).
Per e-mail: wijkbusmoerwijk@gmail.com
Persoonlijk: door het maken van een afspraak via het Meldpunt