Wat doet wethouder Norder aan de woonoverlast.

In Morgenstond hebben te veel bewoners te lijden onder door hun buren veroorzaakte overlast. Daarom heeft de voorzitter van het Wijkplatform Morgenstond de gemeenteraadscommissie op 9 januari 2013 hierover toegesproken. Op het einde van het debat zegde de wethouder toe om twee aanbevelingen van ons over te nemen:

  1. De overlastbelever wordt daadwerkelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van de melding en
  2. de wachttijden tussen de melding en afdoening daarvan wordt verkort.

Het Wijkplatform wacht nog steeds op antwoord van de wethouder hierover. Het wordt als onbevredigend ervaren dat men nooit antwoord krijgt als er ingesproken is. Dit gevoel van onvrede kan weggenomen worden als er daadwerkelijk iets met de inspraak wordt gedaan en dit kenbaar wordt gemaakt aan de insprekers.

Jos Muller Rietveld, voorzitter
Stichting Wijkplatform Morgenstond