Het wijkplatform stelt zich ten doel:

  1. Het behartigen van het “algemeen wijkbelang” voor alle bewoners of groepen binnen de wijk Morgenstond en het ter beschikking stellen van faciliteiten en middelen;
  2. Het bevorderen van participatie van bewoners;
  3. Het initiëren en/of begeleiden van activiteiten in het kader van samenlevingsopbouw;