Een ontmoeting voor de Vrede
Vrijdag 24 september 16.00 – 18.00 uur.

Het programma is een samenwerking tussen de Haagse PAX ambassades van Vrede – Apostolisch Genootschap en de Parochie van de Vier Evangelisten – Orkest Morgenstond, het Haags Vredesinitiatief en de Gemeente Den Haag.
Bekijk de bijlage voor het volledige programma.