Dit project is een valpreventie cursus onder senioren (65+) in stadsdelen van Den Haag. Escamp, Laak en Haagse Hout zijn de stadsdelen waar een jaar lang valpreventie workshops worden verzorgd verspreid over 18 trajecten en verschillende locaties binnen de stadsdelen. Op deze manier zorgen wij ervoor dat het voor senioren (65+) toegankelijk wordt om deel te nemen aan deze interventie uitgevoerd door beweegcoaches en fysiotherapeuten aan de hand van de valpreventie cursus van Veiligheid NL ( In Balans).

Bekijk voor meer informatie het PDF bestand

Lees verder>>