Stop vervuiling Zuiderpark! Meer vuilcontainers en handhaving. Laten we samenwerken om het Zuiderpark te behouden als een schone en aantrekkelijke plek voor ons allemaal. Onderteken deze petitie en geef daarmee je steun voor een schonere en gezondere omgeving in het Zuiderpark. Laten we samen opstaan en verandering eisen!

Wij constateren dat het prachtige Zuiderpark in Den Haag beschermd moet worden tegen de groeiende vervuiling.
Elke week zien we de situatie verslechteren en het is hoog tijd dat we hier iets aan doen.

Daarom verzoeken wij om meer een goed geplaatste vuilcontainers in het Zuiderpark te installeren en intensievere handhaving en strengere maatregelen tegen degenen die de regels overtreden.